-

FOTO Sláma FOTO Sláma

csen
Ing. Jiří Sláma

M: 777 673 997

Otevřeno dle
telefonické domluvy.

jiri@fotoslama.cz

Reference

Dlouhodobě spolupracujeme s řadou firem a organizací na jednotlivých akcích a také systematicky při dlouhodobých projektech, ze kterých vyjímáme například:

Členství v profesních spolcích